Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Aktywna Biblioteka

„Aktywna Biblioteka” – ruszamy z nowym projektem pt. „Sztuka dla ludu czyli spojrzenie na folklor i graffiti z wyjątkowej perspektywy”.
Program Rozwoju Bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która korzysta ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przekazanych przez Fundację Billa i Melindy Gates. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi przystąpiła do programu w ubiegłym roku i od razu zaczęła zbierać tego efekty. Już na samym początku biblioteka została doposażona w sprzęt informatyczny (laptop, drukarki, projektor multimedialny, aparaty cyfrowe). Oprócz tego pracownicy biblioteki rozpoczęli szkolenia i kursy dotyczące planowania rozwoju biblioteki oraz wykorzystywania technologii informacyjnych. Jednym z ich efektów było opracowanie Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2014 – 2018. Dokument został zatwierdzony w marcu tego roku i umożliwił składanie wniosków w konkursie Aktywna Biblioteka. Biblioteka pozyskała grant z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 4 452,54 zł na realizację projektu pod nazwą: „Sztuka dla ludu czyli spojrzenie na folklor i graffiti z wyjątkowej perspektywy”.

Projekt polegać będzie na zwiększeniu wiedzy dotyczącej lokalnego dziedzictwa wśród młodzieży poprzez jego twórczą reinterpretację. W ramach projektu planowane są zajęcia dotyczące zwyczajów, obrzędów, legend, dawnych przypowieści w oparciu o zachowane dzieła etnograficzne - głównie Oskara Kolberga. Młodzież będzie miała możliwość wziąć udział w warsztatach dotyczących komiksów, graffiti, środków jakimi się posługuje prowadzonych przez profesjonalistów. W oparciu o teksty pochodzące z dzieł etnograficznych powstaną komisy, a następnie graffiti, które będzie tworzone na specjalnie przygotowanej ścianie z regipsów. Projekt będzie realizowany od maja do września 2014 r.

Celem projektu jest poznanie historii lokalnej, zwyczajów oraz legend, dawnych przypowieści, obrzędów, gier i zabaw dawno zapomnianych na ternie gminy. Spotkanie z ciekawymi i kreatywnymi ludźmi. Przełamanie stereotypów dotyczących kultury ludowej, odkrywanie jej w innym wymiarze oraz potrzeba odkrywania swojego otoczenia. Integracja, ekspresja i rozwój. Odkrycie własnej pasji. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy o nim młodszemu pokoleniu. Pokazanie sztuki ludowej w nowoczesny sposób z wykorzystaniem komiksu i graffiti.

Za nami pierwsze zajęcia dotyczące zwyczajów, obrzędów, przypowieści, legend w oparciu o zachowane działa etnograficzne Oskara Kolberga. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Prezes Teatru Regionalnego p. Bogumiłę Pietrzyk, która podzieliła się bogatą wiedzą na temat dawnych zwyczajów jakie na przełomie XIX i XX wieku były kultywowane w gminie Wielka Wieś. Warto podkreślić, że p. Bogumiła Pietrzyk na spotkanie z młodzieżą przyszła ubrana na ludowo w stroju Krakowiaków Zachodnich. Przygotowano również projekcję multimedialną, w której przedstawiono podział zwyczajów zgodnie z przypadającymi porami roku. Projekcja była wzbogacona skanami pochodzących z dzieł etnograficznych Kolberga, zdjęciami z różnych wydarzeń kulturalnych jakie organizowane są na terenie gminy Wielka Wieś. Zastępca wójta p. Krzysztof Wołos przeczytał, a nawet zaśpiewał wybrane fragmenty z zachowanych dzieł Oskara Kolberga.

Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Gimnazjum w Modlnicy, Gimnazjum w Białym Kościele, Teatr Regionalny, Urząd Gminy Wielka Wieś, GOKiS w Białym Kościele, zespoły folklorystyczne z Modlnicy oraz z Białego Kościoła.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tagi dla strony:

2014-05-14