Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

"Aktywni dla Klimatu"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi włączyli się w ogólnopolską kampanię pt. "Zmieniaj nawyki - nie klimat". Celem udziału w projekcie jest nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym. Ponadto, wskazanie potencjału, jaki tkwi w "małych" inicjatywach na rzecz środowiska lokalnego. Stąd też nadrzędną rolą uczniów z Wielkiej Wsi jest stworzenie sytuacji, które przekonają mieszkańców o tym, że suma małych działań daje duży efekt.

Zgodnie z regulaminem konkursu w szkole powstał Ekozespół pod nazwą „Badacze”. W jego skład wchodzą Julia Pac, Monika Galon, Wiktoria Chwast, Maria Tomczyk i Andrzej Kołodziejczyk. Zespół pod kierunkiem nauczyciela przyrody - p. Bogusławy Marzec podjął się realizacji zadań konkursowych, do których należą m.in. opracowanie metryczki i ekologicznej mapy gminy; wykonanie diagnozy klimatycznej gminy oraz przeprowadzenie akcji środowiskowej "Elektroodpady Zbierasz - Klimat Wspierasz".

Ekozespół przystępując do konkursu, zapoznał się z najnowszą wiedzą o zachodzących zmianach klimatycznych i skali zagrożeń. Zdobyte wiadomości stara się przekazywać społeczności szkolnej, mieszkańcom i znajomym. Swoją zaangażowaną postawą wskazuje na potrzebę podejmowania własnych decyzji w kierunku zrównoważonego rozwoju i osobistej odpowiedzialności za środowisko.

Aby realizować myśl wielkiego uczonego Platona, że „najważniejszy w każdym działaniu jest początek”, uczniowie zdobyli informacje o pozytywnych działaniach mieszkańców w zakresie ochrony klimatu, jak choćby: sukcesywna wymiana żarówek zwykłych na energooszczędne /warto zaznaczyć, że na 50 ankietowanych mieszkańców, aż 10 gospodarstw wyposażonych jest tylko w żarówki energooszczędne/,   posiadanie sprzętu AGD z klasą "A", oszczędzanie wody poprzez mycie naczyń przy zamkniętej komorze zlewozmywaka, używanie spłuczki ze stopem lub wreszcie wykorzystanie deszczówki. Daje się ponadto zauważyć rosnącą tendencję do korzystania ze środków komunikacji publicznej, bądź też roweru, jako ekologicznych sposobów przemieszczania się.

Podsumowaniem szkolnej akcji "Aktywni dla Klimatu" będzie zorganizowanie zbiórki elektroodpadów. Akcja przewidziana jest na II połowę marca. Celem tej zbiórki będzie uświadomienie mieszkańców o groźnych substancjach zawartych w zużytym sprzęcie elektronicznym i potrzebie recyklingu dla powtórnego wykorzystania. Informacje o akcji pojawią się na wcześniej przygotowanych materiałach reklamowych.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.stopzmianomklimatu.pl 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi są wdzięczni sąsiednim szkołom, mieszkańcom, pracownikom Urzędu Gminy za włączenie się w kampanię, zaangażowanie i aktywne wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu.

Opiekun szkolnego zespołu: B. Marzec

Tagi dla strony:

2014-01-10