Bądźmy razem w walce o czyste powietrze

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano wspólną inicjatywę Władz Krakowa i czternastu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz Polski Alarm Smogowy, której celem jest znaczące przyspieszenie wymiany starych źródeł ciepła, tak by mieszkańcy mogli spełnić wymogi Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.


Do wejścia w życie uchwały antysmogowej na terenie całego województwa małopolskiego pozostało niespełna 600 dni. Uchwała Sejmiku Województwa zakazuje użytkowania pozaklasowych urządzeń spalających węgiel i drewno od 1 stycznia 2023 r. Gminy pomagają mieszkańcom spełnić te wymogi.


- Inwentaryzacja urządzeń grzewczych w gminie Wielka Wieś pokazała nam, że w naszej gminie do wymiany jest jeszcze ok.650 pozaklasowych kotłów – mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy – W ostatnich latach zbudowaliśmy zespół ekodoradców, który pomaga mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na nowe urządzenia grzewcze i docieplenie domu. Świadomość wymiany starych pieców wśród mieszkańców znacząco wzrosła. Każdego dnia zgłaszają się do Urzędu Gminy osoby z prośbą o pomoc w wymianie starego kotła. Jestem przekonany, że do czasu wejścia w życie uchwały antysmogowej w Małopolsce uda się przy naszej pomocy, wymienić mieszkańcom pozaklasowe kotły. Szacujemy, że w roku 2021 mieszkańcy wymienią 250 kolejnych kopciuchów w naszej gminie – dodaje wójt.


Materiał filmowy z konferencji
foto. W.Majka - Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

2021-05-28