Budowa chodnika ul. Słowiańskiej w Modlniczce

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego o szacunkowej długości: 156,84mb na drodze ul. Słowiańska w Modlniczce gm. Wielka Wieś wraz z robotami towarzyszącymi tj, w szczególności:
• wykonanie żelbetowej konstrukcji nadbudowy muru oporowego wzdłuż potoku.
• budowa trzech wpustów ciekowych z przykanalikami
• zamocowanie poręczy na żelbetowej konstrukcji nadbudowy
• budowa ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej
• odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z przebudową istniejących zjazdów i zejść
Lokalizacja inwestycji: Odcinek drogi od mostu na potoku Wedonka w istniejącym pasie drogowym w km 0+000,00 do miejsca w km 0+156,84 na zjeździe na działkę 551/2 w Modlniczce.

Wykonawca - Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie - wykona zadanie za 219.998,59 zł. do końca sierpnia 2014 r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje