Budowa doświetlenia przejść dla pieszych

Gmina Wielka Wieś zawarła umowę na realizację projektu pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi 601450K (ul. Krakowska) i 601467K (ul. Słowiańska) w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”.

Celem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych oraz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Kwota dofinansowania: 85 608,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 110 700,00 zł

 

Tablica
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje