Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (dofinansowanie)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (dofinansowanie)

W dniu 31.08.2020 r. została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy na realizacje operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V.
Celem planowanej operacji jest redukcja ścieków na terenie gminy Wielka Wieś poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V.
W ramach operacji przewidziano budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 2,364 km.
Zakres inwestycji obejmuje ulice: Browar, Okupniki, Jaśminową, Wiosenną, Brzozową oraz część Borowej i Długiej.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje