Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (roboty budowlane)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (roboty budowlane)

Trwają prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Będkowice realizowanej w ramach przyznanej pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V
Podstawowy zakres inwestycji i koszty obejmują:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- tłocznie ścieków,
- pompownie przydomowe,
- zagospodarowanie terenu przepompowni,
- instalacje elektryczne
– zasilenie i oświetlenie,
- odtworzenie dróg.

Zadanie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy na realizacje operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje