Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Budowa obwodnicy Zabierzowa

Firma Mosty Katowice sp. z o.o. przedstawiła do konsultacji dokumentację projektową dla zadania "Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej 79".

Strona dedykowana dokumentacji projektowej DK79


Celem inwestycji jest budowa obwodnicy następujących miejscowości
w ciągu drogi krajowej nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).


Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głównie na terenach niezabudowanych o zwiększonej prędkości projektowej w stosunku do istniejącego przebiegu DK-79, spowoduje zminimalizowanie punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, zapewni obsługę komunikacyjną terenów przyległych z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.


Przewiduje się, że duża część pojazdów przejeżdżających po istniejącej drodze krajowej przez teren zwartej zabudowy będzie kierowało się na obwodnicę. Ograniczy się w ten sposób natężenie ruchu w centrum miasta, ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałas na obszarze intensywnie zurbanizowanym. Z uwagi na zmniejszenie ruchu w mieście, poprawią się warunki bezpieczeństwa na drogach.


Materiały Graficzne


Uwagi należy zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej Wykonawcy.


Wykonawca:
Mosty Katowice Sp. z o.o
ul. Rolna 12
40-555 Katowice
tel. 32 603 34 00
fax: 32 603 34 12
email: biuro@mostykatowice.pl
www: http://www.mostykatowice.pl


Tagi dla strony:

2021-05-14