Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami domowymi i wewnętrznymi liniami zasilającymi elektrycznymi dla przydomowych pompowni ścieków w części ul. Orlich Gniazd w  miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś

w zakresie : dokończenia montażu 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie zrealizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi, ul.Krakowska 53. Termin rozpoczęcia budowy: 04 marca 2015 r. Termin zakończenia budowy: 30 czerwca 2015 r.  Wartość zadania : 198 642,55 zł brutto

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje