Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Gmina Wielka Wieś realizuje Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w m. Wierzchowie”.

Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków własnych.

Koszt kwalifikowany zadania: 1 297 090,00 zł.

Kwota pożyczki: 1 054 545,00 zł.

„Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”.

Strona internetowa Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje