Budowa zbiornika wyrównawczego

Budowa zbiornika wyrównawczego w Tomaszowicach

Rusza budowa zbiornika wyrównawczego wraz z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tomaszowice.
Zadanie będzie realizowała firma Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, w terminie do września 2022 r. za kwotę blisko 2 mln zł.

Jest to kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej, która ma na celu zabezpieczenia zasobów wody dla mieszkańców Tomaszowic i Modlniczki. Skończy się dzięki temu problem ze spadkiem ciśnienia wody na ul. Stromej w Wielkiej Wsi.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego.
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje