Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ciąg dalszy zmian w Urzędzie!

Kolejne zmiany w działalności naszego Urzędu dotyczą zmian w Strukturze Organizacyjnej.


Mają one na celu usprawnienie obsługi klienta.


Od 1 kwietnia br. zostaną utworzone nowe Referaty:


- Dróg i Infrastruktury;


- Ochrony Środowiska;


- Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego;


- Spraw Obywatelskich. 


Mamy nadzieję, że pracownicy specjalizujący się w konkretnym temacie, a nie jak do tej pory mający bardzo szeroki zakres obowiązków, będą sprawniej i bardziej profesjonalnie potrafili załatwić sprawy zgłaszane przez mieszkańców. 

2019-03-15