Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Co nowego w Koronie?

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa o wielu ciekawych wydarzeniach i projektach, które będą realizowane przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w roku 2019.


Wraz z końcem 2018 roku Zarząd LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa podpisał z Samorządem Województwa Małopolskiego umowy o dofinansowanie dla 3 projektów grantowych.


Umowy zostały zawarte na następujące granty:  1. „Wsparcie podmiotów działających w sferze ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego obszaru objętego wdrażaniem LRS przez LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”.Celem tego grantu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LSR poprzez doposażenie w stroje i instrumenty muzyczne podmiotów działających na rzecz szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD. Wartość całego grantu wynosi 253 474,00 zł.
    Z dotacji w ramach tego grantu skorzysta 6 grantobiorców.  1. „Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na obszarze działania LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”. Celem tego grantu jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Wartość całego grantu wynosi 227 476,00 zł. Z dotacji w ramach tego grantu skorzysta także 6 grantobiorców.

  2. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa poprzez wydanie różnego typu publikacji z zakresu ochrony, zachowania lub promocji dziedzictwa lokalnego”.Celem tego grantu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LSR poprzez wydanie przez grantobiorców różnego typu publikacji z zakresu ochrony, zachowania, promocji dziedzictwa lokalnego. Wartość całego grantu wynosi 170 637,00 zł. Z dotacji w ramach tego grantu skorzysta 7 grantobiorców.


W styczniu b.r. podpisywane były z grantobiorcami umowy na realizację projektów.  Z całą  pewnością wielu z Państwa będzie miała okazję zobaczyć w najbliższym czasie realne efekty realizacji  grantów.


Również pod koniec 2018 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę na realizację tzw. projektu własnego pn. "Spichlerz Koronny"- wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”.


Marka lokalna Spichlerz Koronny została stworzona jako narzędzie do promocji lokalnego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Znak promocyjny marki oraz opracowana strategia marketingowa, którą w ramach niniejszego projektu będziemy wdrażać ma za zadanie służyć promocji produktów bazujących na lokalnej przyrodzie i kulturze, które staną się wyróżnikiem regionu.


W ramach realizacji projektu pn. „Spichlerz Koronny” w 2019 roku przeprowadzone zostaną 3 typy zadań:


-Organizacja  spotkań informacyjno-promocyjnych na temat wdrażania marki lokalnej Spichlerz Koronny:


-Opracowanie i wyprodukowanie gadżetów i materiałów promocyjno-informacyjnych dot. marki lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                


-Przyznawanie znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny


W marcu b.r. podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na realizację projektu współpracy pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej-Multicel”, którego głównym celem jest wzmocnienie kapitału społecznego i umiejętności przedsiębiorczych mieszkańców LGD. W ramach realizacji tego projektu planujemy zorganizować szkolenia i kursy (m.in. kurs językowy, kelnerski, florystyczny czy barmański) dla mieszkańców LGD.


Udało nam się także złożyć do Urzędu Marszałkowskiego drugi tzw. projekt własny pn. „Lokalności-targi produktów lokalnych” – promocja lokalnych produktów z terenu LGD. Aktualnie czekamy na weryfikację wniosku przez Samorząd Województwa.


Zapowiada się więc bardzo intensywny i bogaty w wydarzenia rok!


Aby nie umknęły Państwu nasze działania zapraszamy serdecznie do śledzenia bieżących wydarzeń Stowarzyszenia na stronie internetowej http://koronakrakowa.pl/ oraz na stronie serwisu Facebook https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/.


                                                                                    Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Pliki do pobrania:
2019-03-13