Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu Gminy Wielka Wieś

Zgłoszenie z numeru 112 o zaginięciu rodziny w okolicach lasu miejscowości Tomaszowice – Wielka Wieś. Informacja z policji o wszczęciu poszukiwań. Wstępne ustalenia mówią o rodzinie czteroosobowej zagubionej w lesie po nawałnicy burzowej.

Taką treść zgłoszenia otrzymuje zadysponowana do działań OSP Tomaszowice alarmowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM). Na miejsce oddelegowane są również dodatkowe siły i środki w postaci pozostałych jednostek OSP z terenu gminy Wielka Wieś, policja, Oficer Operacyjny KM PSP w Krakowie, JRG 5, 3 GPR Kraków Balice. Dodatkowo na miejsce SKKM dysponuje OSP GRS Nowy Sącz z psem, OSP GPR Goszcza z psem.

Po dojeździe jednostek na miejsce Komendant Gminny dzieli je na 3 plutony:
pluton 1
- OSP Modlnica
- OSP Tomaszowice
- OSP Modlniczka
pluton 2
- OSP Wielka Wieś
- OSP Biały Kościół
- OSP Giebułtów
pluton 3
- OSP Bębło
- OSP Będkowice.

Po przybyciu na miejsce Oficera Operacyjnego zostaje podjęta decyzja o utworzeniu sztabu koordynacji akcji, w którego skład wchodzą: Oficer Operacyjny SKKM KM Kraków, Oficer Policji, Komendant Gminny, Dowódca Grupy Poszukiwawczej OSP Nowy Sącz, Dowódca Grupy Poszukiwawczej OSP Goszcza, Wójt Gminy Wielka Wieś, Dowódca 3 GPR Kraków Balice.

Całą akcję ćwiczeniową podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przeszukanie wyznaczonego terenu tyralierą w podziale na grupy. Po odnalezieniu poszukiwanych i udzieleniu pomocy przekazano ich Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Drugi etap obejmował wycofanie jednostek z przeszukiwanego terenu, podjęcie decyzji przez sztab o włączeniu do akcji psów poszukiwawczych, które bezbłędnie wskazują miejsce pobytu nie odnalezionych w pierwszym etapie poszukiwanych osób.

Po zakończeniu ćwiczeń jednostki udały się na podsumowanie do remizy OSP Tomaszowice, gdzie krótką prezentację z przyjmowania śmigłowca przygotowała 3 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z Balic.

Celem przeprowadzenia tego typu ćwiczeń było sprawdzenie alarmowania poszczególnych jednostek, systemów łączności, koordynacji działań w plutonach oraz współpraca z takimi podmiotami jak policja, pogotowie lotnicze czy wojsko. Ważnym elementem było też przećwiczenie założeń w terenie, zapoznanie się z topografią, obsługą GPS, czytaniem map.

Zarząd Gminny składa serdeczne podziękowania: Wójtowi Gminy Wielka Wieś Tadeuszowi Wójtowiczowi, pani Małgorzacie Mrozowskiej, panu Stanisławowi Bąbce, OSP Tomaszowice, EPPK SPOTTERS - Joannie Patej, pozorantom z OSP Bębło oraz wszystkim służbom, które wzięły udział w ćwiczeniach zgrywających.

B. Jastrzębski

Więcej zdjęć  

Tagi dla strony:

2015-10-21