Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dodatek osłonowy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi  informuje, że dnia 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzającą nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy. To specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Jego wysokość jest zależna przede wszystkim od osiąganego dochodu przypadającego na jedną osobę w danym gospodarstwie domowym. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Rozpatrywaniem wniosków w sprawie dodatku osłonowego będzie się zajmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce, Plac Wspólnoty 2. Więcej szczegółów na stronie internetowej GOPS - http://www.gops.wielka-wies.pl/index.php/820-dodatek-oslonowy.

2022-01-10