Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dodatkowy nabór OZE

Często pytacie nas co z Odnawialnymi Źródłami Energii?
Tak jak już wspominaliśmy priorytetowym zadaniem na najbliższe lata dla naszej Gminy jest dbałość o poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie m.in. inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.
Wraz z 40 gminami realizujemy projekt, którego celem jest budowa odnawialnych źródeł energii. Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę (pellet drzewny) nie maleje. Aktualnie zaangażowanych jest już ok. 200 mieszkańców z naszej gminy. Lider partnerstwa tj. gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest na finiszu opracowywania procedury przetargowej, w marcu planowane jest ogłoszenie przetargu dla wszystkich gmin.
W ostatnim czasie udało nam się pozyskać dodatkowe 30 miejsc na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców naszej gminy! Na innego typu instalacje obowiązuje lista rezerwowa.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie zapraszamy do kontaktu: osobiście Urząd Gminy pok. 135 lub tel. 12 419 17 01 wew. 135

2019-02-18