Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek -  Priorytet 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi otrzyma dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Program Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2014.

Kwota dofinansowania wynosi  5 710,00 zł z czego 1/3 kwoty dotacji zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. 

Celem programu jest odnowienie i wzbogacenie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W tym roku za pośrednictwem formularza „Zaproponuj książkę” dostępnego na stronie internetowej biblioteki mogą Państwo zgłaszać  sugestie zakupów. 

Na propozycje zakupów nowości wydawniczych czekamy do 15 listopada 2014 r., bowiem 30 listopada br. upływa termin realizacji zadania.

Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek -  Priorytet 2

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych(szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)"  Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. w wysokości  3000,00 zł.

Punktacja wniosku wynosiła 93,89. Na etapie przygotowywania wniosku biblioteki szkolne przygotowały listę najpotrzebniejszych lektur i nowości książkowych, które zostaną zakupione w ramach programu.  Ważnym elementem w trakcie realizacji projektu będą działania związane z popularyzacją czytelnictwa w Gminie Wielka Wieś.

Kluczowym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych  i szkolnych w celu zwiększenia poziomu/zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.

W tym roku partnerami projektu Gminnej Biblioteki  Publicznej w Wielkiej Wsi są:  Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi oraz Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele.


Tekst: GBP

Tagi dla strony:

2014-08-11