Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Działania zmierzające do ograniczenie Niskiej Emisji!

Jak już Państwa informowaliśmy priorytetem na najbliższe lata będzie ograniczenie Niskiej Emisji i realizacja wraz z mieszkańcami działań, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne.


W ramach realizowanego w gminie programu w mijającym sezonie udało się wymienić kolejne 125 pieców węglowych na ekologiczne piece na gaz lub biomasę.


Rozpoczęliśmy również współpracę z Policją m.in. w zakresie kontroli palenisk. W kończącym się sezonie grzewczym nasi pracownicy przeprowadzili 117 kontroli palenisk oraz stosowanych do celów grzewczych paliw. Niektóre kontrole prowadzone były właśnie w asyście Policji. W wyniku tychże kontroli sporadycznie stwierdzano drobne uchybienia. W kilku przypadkach wykryto poważne naruszenie obowiązujących przepisów, co zakończyło się pouczeniem, bądź ukaraniem mandatem karnym.


Kolejnym krokiem w walce o „Czyste Powietrze” jest nawiązanie współpracy z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdrój. W rama umowy nasi pracownicy zostali przeszkoleni  i wyposażeni w urządzenie do pobierania próbek popiołu. Na posesjach, gdzie wystąpi podejrzenie palenia niewłaściwym opałem, są pobierane próbki a ich wyniki są podstawą do wystawienia mandatu.


Mamy nadzieję, że skuteczne kontrole i badania wpłyną na „wyobraźnię” mieszkańców, którzy w niewłaściwy sposób ogrzewają swoje domy. Oczywiście taka kontrola to też dobra okazja do edukacji i informowania mieszkańców o możliwościach termomodernizacji czy wymiany pieca.


Ważnym działaniem edukacyjny jest Wielka Akcja – Posprzątajmy Naszą Gminę!, to kolejny sygnał, że ważna dla nas jest dbałość o środowisko naturalne i nasze otoczenie! 


W chwili obecnej Gmina rozpoczynamy również kompleksową inwentaryzację techniczną budynków. Zbierane dane obejmą powierzchnię i kubaturę budynków, ich wiek, zainstalowane źródła ciepła dla potrzeb ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze, wykonaną i planowaną termomodernizację, zainstalowane i planowane odnawialne źródła energii, a także informacje o zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ścieków i wyrobach zawierających azbest.


Pozyskane informacje pomogą nam zaplanować i realizować takie działania, aby w najbliższych latach skutecznie powalczyć o poprawę stanu środowiska jak też występować o kolejne fundusze zewnętrzne na tego typu zadania. O szczegółach tej akcji poinformujemy już wkrótce!


 


 

2019-04-08