Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

„e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie”

Gmina Wielka Wieś we współpracy z sześcioma partnerami gminami Zielonki (Lider projektu), Michałowice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice oraz partnerem zewnętrznym firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. przystąpiła w bieżącym roku do projektu „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”.

Jest to projekt realizowany w ramach Priorytetu V Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany przez ok. 1,5 roku.

W ramach projektu Gmina Wielka Wieś otrzyma wsparcie w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

Partnerstwo 5 gmin: Wielka Wieś, Zielonki Michałowice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice pozwoli na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń poszczególnych jednostek, pozwalając na usprawnienie pracy i wdrożenie podobnych działań u gmin Partnerów.

Przewidywana w całości dofinansowana wartość projektu to 1 411 633,25 zł

W tym wartość zadań realizowanych w gminie Wielka Wieś to ok. 187 000,00 zł

Tagi dla strony:

2014-09-16