Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

EkoHERO 2021

W miniony piątek odbyło się wyjątkowe wydarzenie, uroczysta gala w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, na której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jako Laureat plebiscytu EkoHERO Małopolski 2021.
Wśród małych gmin pierwsze miejsce zajęła gmina Gołcza, drugie - Lubień, a trzecie - Wielka Wieś. Wyróżnienie odebrał Krzysztof Wołos, wójt gminy.
Nagrody przyznano w kategoriach:
Firma Eko-Hero
Eko Inicjatywa
Gmina Eko-Hero do 15 000 mieszkańców
Gmina Eko-Hero od 15 000 do 30 000 mieszkańców
Gmina Eko-Hero powyżej 30 000 mieszkańców
Gratulujemy wszystkim Laureatom.


Kilka słów o działaniach Gminy w tym zakresie:
Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera tysiące osób. To smutne fakty, ale niestety prawdziwe. Jako jedna z większych gmin sąsiadujących z Krakowem nie pozostajemy obojętni wobec problemu niskiej emisji i od lat staramy się działać wielokierunkowo, aby powietrze, którym oddychają Małopolanie było coraz czystsze. To przecież nasza wspólna sprawa. Powietrze nie ma granic.

Rok 2020 był rokiem bardzo intensywnym, ale tez trudnym. W kwietniu zostało zatrudnionych trzech ekodoradców w ramach projektu EKOTEAM, a w czerwcu dołączył kolejny w ramach projektu LIFE. Tym samym czteroosobowa ekipa rozpoczęła intensywne działania zmierzające do uświadomienia mieszkańcom naszej gminy, jak ważne jest, abyśmy wspólnie zadbali o zdrowie naszych najbliższych i nas samych.

Pandemia COVID-19 spowolniła nieco wymianę pieców ( wstrzymane audyty, absencje pracowników, przesunięcie inwestycji ze względu na trudna sytuację materialną beneficjentów), ale od września zaczęto podpisywać umowy. Dzięki nowemu aneksowi z UMWM zwiększono wartość projektu "Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Wielka Wieś - etap II" do ok. 2,6 mln zł. Tym samym w ciągu najbliższych 2 lat zostanie dofinansowana mieszkańcom gminy wymiana kolejnych 300 kopciuchów. W październiku z kolei podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie w sprawie utworzenia punktu obsługi Programu Czyste Powietrze. Od tego momentu mieszkańcy gminy mieli możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, a także składania dokumentów w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.

Z powodu pandemii oraz częściowego lockdownu odwołano również wszystkie większe imprezy na terenie gminy, w tym pikniki ekologiczne i inne akcje propagujące działania ekologiczne wśród mieszkańców. Jednak udało się zorganizować stoisko Ekodoradców przy okazji Wielkowiejskiego Targu przy Urzędzie Gminy, zbiórkę elektrośmieci oraz akcję w przedszkolu "Super AIRmani". Pod koniec roku mieszkańcy mieli okazję odebrać drzewko świąteczne i przy okazji uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany kotłów starego typu. Choć czas pandemii nie sprzyjał bezpośrednim kontaktom, to jednak łącznie odbyto prawie 600 spotkań w Urzędzie i w domach naszych mieszkańców, przeprowadzono blisko 1300 rozmów przez telefon, wysłano około 400 maili. Ekodoradcy przeprowadzali również kontrole palenisk, które były okazją do przybliżenia przepisów wynikających z uchwały antysmogowej i zachęcenia do zmiany sposobu ogrzewania oraz uzyskaniem dotacji na tego typu przedsięwzięcia. Wszystko to zaowocowało wymianą 115 starych kotłów.

W roku 2020 sfinalizowano również niektóre z działań rozpoczętych w latach wcześniejszych, które znacznie przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy. W zeszłym roku przystąpiono do realizacji "Partnerskiego projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Na terenie gminy powstało 5 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 164,16 kWp, zlokalizowanych na budynkach komunalnych tj. szkoły i przedszkola oraz 153 instalacje na domach beneficjentów.

Tagi dla strony:

2021-11-22