Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gala XV Dni Gminy

Święto naszej Gminy rozpoczęliśmy od uroczystej Gali XV Dni Gminy Wielka Wieś. Jak co roku był to czas podsumowań, Wójt Tadeusz Wójtowicz w krótkiej prezentacji omówił m.in. wydarzenia oraz najważniejsze inwestycje minionego roku. Swoją obecnością zaszczycili nas: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, W-ce Starosta Powiatu Krakowskiego  Tadeusz Nabagło, Radni Powiatowi: Krystyna Janecka, Piotr Goraj, Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, ks. proboszcza Jana Adamusa. Nie zabrakło również dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców, kierowników referatów i jednostek gminy. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla osób zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności.


Nagrody otrzymali:


Wielka Wieś Mała Ojczyzna


Grażyna Mirek z Będkowic, Urodziła się w Będkowicach, tutaj się wychowała, tu też mieszka na co dzień. Pani Grażyna to przede wszystkim działaczka społeczna, która uczestniczy czynnie we wszystkich przedsięwzięciach na rzecz wsi Będkowice. Bardzo aktywna artystka Zespołu Pieśni i Tańca Będkowianie, członkini Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica oraz Rady Parafialnej. Jest  także osobą od zawsze angażującą się w działalność Szkoły Podstawowej w Będkowicach. Pani Grażyna nigdy nie odmawia pomocy ludziom potrzebującym. Włącza się we wszystkie akcje charytatywne np. zbiórkę dla rodzin z Będkowic, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji itp. Często bezinteresownie  zajmuje się oprawą wokalną mszy.Zawsze bezinteresownie  zajmuje się wystrojem Kościoła na uroczystości świąteczne .
Uczynna, gotowa do niesienia pomocy każdemu potrzebującemu.  Podejmuje jednocześnie działania związane z krzewieniem oraz rozwojem kultury na terenie sołectwa. Jej ogromne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej  budzą powszechne uznanie i szacunek.

Jolanta Zagórska z Modlniczki, Pani Jolanta jest rodowitą mieszkanką Modlniczki i tutaj też  słynie ze swojego serca do dzieci. To co dla nich robi daleko wykracza poza obowiązki nauczyciela Szkoły Filialnej w Modlniczce oraz opiekuna świetlicy środowiskowej. Poświęca dzieciom niemal każdą wolną minutę. Jeśli ktoś posiada skrawki materiałów, koronek, folii, lub innych niepotrzebnych materiałów to jest oczywiste, że należy podarować jej Pani Joli, która wraz z dziećmi wyczaruje z nich cudowne, barwne prace artystyczne. Dzięki jej otwartości i poświęceniu świetlica środowiskowa w Modlniczce niemal pęka w szwach. A Pani Jola korzystając z obecności dzieci  tworzy z nimi spektakle, uczy krakowiaków i wpaja wartości, które pozwolą się im odnaleźć w świecie dorosłych.


Stanisław Janus - Bębła, Skarbnik i wieloletni kierowca jednostki  OSP Bębło. Jego zasługi to wieloletnia działalność społeczna w  OSP Bębło, otwartość  na pomoc innym, nie szczędząc własnego czasu. Był zaangażowany w wielu działaniach i akcjach bieżących  OSP a także w organizowanych imprezach, charytatywnych niosąc pomoc dla potrzebujących.  Angażuje się także jego syn oraz żona, która swoimi umiejętnościami krawieckimi wsparła ostatnio  KGW w  Bęble. Jest to człowiek solidny, uczciwy i zawsze można na nim polegać.


Wiesław Gola z Giebułtowa, Pan Wiesław cieszy się zaufaniem mieszkańców Giebułtowa, dzięki któremu od wielu lat jest radnym sołeckim, a w latach 2002 – 2006 był Radnym Gminy Wielka Wieś. Swoim usposobieniem stara się rozwiązywać problemy wsi i mieszkańców w sposób spokojny i bezkonfliktowy. Zawsze służy radą oraz osobiście angażuje  się w prace na rzecz lokalnej społeczności. Nominacja Pana Wiesława prze radę sołecką jest wyrazem jej wdzięczności za pracę na rzecz społeczności Giebułtowa. W ten sposób pragną go także wyróżnić jako człowieka, który na trwałe wpisuje się w teraźniejszość i przyszłość naszej miejscowości.


Stanisław Windys z Białego Kościoła, Pan Stanisław to osoba mocna zaangażowana w życie sołectwa Biały Kościół oraz parafii. Członek rady parafialnej, zawsze gotowy do pomocy bez względu na porę dnia. Wielokrotnie nieodpłatnie interweniował w przypadku różnych awarii elektrycznych, a także zajmował się zabezpieczeniem energetycznym imprez lokalnych oraz Dni Gminy.


Eugeniusz Żurek z w Wielkiej Wsi, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi. Wieloletni działacz na rzecz środowiska lokalnego. Zawsze pomocny mieszkańcom i zaangażowany w liczne działania na ich rzecz. Dbający o integrację środowiska lokalnego ze szkolnym. Współorganizuje Dzień Dziecka przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz inne uroczystości związane z krzewieniem tradycji lokalnych, jak choćby Dożynki czy Wspólne Kolędowanie. Od początków istnienia Klubu Seniora jest aktywnym jego członkiem. Od wielu lat podejmuje także starania podtrzymujące tradycję Herodów w Wielkiej Wsi. Swoją postawą i aktywnością promuje kulturę i tradycję ludową w miejscowości. Mieszkańcy mówią o nim - zawsze pomocy i życzliwy.


Grzegorz Wojdała z Czajowic, od 12 lat w radzie sołeckiej, Członek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Czajowic, osoba bardzo zaangażowana na rzecz lokalnej społeczności, zawsze gotowy do wsparcia każdej inicjatywy.


Młodość =Przyszłość
Anna Calik - mieszkanka Szyc, same  Szycowianki w nominacji napisały o niej, że jest to dziewczyna, która bardzo mocno angażuje się w działalność kulturalną i społeczną miejscowości Szyce. Należy do zespołu regionalnego Szycowianie, czynnie uczestniczy w działalności zespołu, bierze udział we wszystkich akcjach kulturalnych. Dumnie reprezentuje swoją miejscowość oraz gminę, biorąc udział w zadaniach realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy, pełniąc tam funkcję wiceprzewodniczącej. Swoją postawą i zachowaniem może być przykładem dla wielu młodych ludzi.

„Pro Cultura”
Kazimierz Pudełko z Modlniczki, Pan Kazimierz jest mieszkańcem Modlniczki, w przeszłości był zaangażowanym sołtysem tej miejscowości, natomiast dzisiaj otrzymuje nagrodę za swoje działania kulturalne. Większość mieszkańców kojarzy Pana Kazimierza z Zespołem Modlnicanie, gdzie gra w kapeli  na trąbce. Jest też aranżerem wielu utworów, które znajdują się w repertuarze Modlnican. Pan Kazimierz zawsze chętnie ubiera krakowski strój i towarzyszy zespołowi w licznych koncertach, a kondycję do koncertowych maratonów zapewne wyrobił sobie wchodząc przez lata schodami na wieże mariacką gdzie był trębaczem hejnału.

Przyjaciel Gminy
Dominik Staśko – PGiNG , Przy działaniach realizowanych przez Gminę nie odmawiał pomocy i zawsze służył radą przy inwestycjach realizowanych przez  Gminę na styku Gmina

Specjalne podziękowania
Jana Kowalika – mieszkaniec Czajowic 39 lat pracował i działał jako prezes OSP Czajowice. W 2009 roku został odznaczony srebrnym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa". Całe życie kultywował tradycje pożarnicze, rozwijał i dbał o dobry wizerunek OSP Czajowic
oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele to bardzo aktywna jednostka, nie tylko zaangażowana w akcje ratownicze, ale także w działania prewencyjne, pomoc w różnych akcjach społecznych i lokalnych wydarzeniach Usłyszeliśmy już dzisiaj o nich jak wspierających projekt 4 minuty, natomiast teraz w szczególności pragniemy im podziękować za przeprowadzane na terenie gminy akcje krwiodawstwa. Mając przecież świadomość, że zebrana przez ochotników krew może kiedyś każdemu z nas uratować życie.W tym roku statuetki nagrody Wielka Wieś – Mała Ojczyzna miały formę barwnego witraża z herbem gminy. Ich autorem jest Pan Zbigniew Morawiec, mieszkaniec Modlnicy. Artysta przygotował też na  tę okazję również wystawę prac w holu lokalu.

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy za ich pracę oraz zaangażowanie na rzecz naszej Gminy.

Na zakończenie na salę wjechał imponujący, rocznicowy tort, który został symbolicznie pokrojony przez naszych oficjeli.   Uroczystość uświetnił występ Andrzeja Rybińskiego, był to doskonały wstęp do naszego weekendowego świętowania.

2018-07-06