Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gimnazjum w Białym Kościele nagrodzone w projekcie wojewódzkim „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele zaangażowało się w projekt edukacyjny "Czysta Małopolska" prowadzony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Szkoła odniosła olbrzymi sukces. Wśród grona laureatów znalazła się prezentacja multimedialna opracowana przez koordynatora działań na terenie szkoły Małgorzatę Biniek - I miejsce w eliminacjach rejonowych (delegatura Kraków) i III miejsce w województwie. Nagrodę dla szkoły z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego odebrała dyrektor Bożena Turek oraz autorka prezentacji Małgorzata Biniek.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeby selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów, a także promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

2014-06-27