Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gmina Wielka Wieś druga w Rankingu Gmin Małopolski 2014!

Na łamach dzisiejszego Dziennika Polskiego opublikowano wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2014 przygotowanego przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji - Gmina Wielka Wieś zajęła drugie miejsce!

Ranking jest tworzony przez MISTiA od 4 lat; nasza Gmina corocznie zajmuje w nim wysokie lokaty:
rok 2010 - 2 miejsce;
rok 2011 - 5 miejsce;
rok 2012 - 7 miejsce;
rok 2013 - 9 miejsce;
rok 2014 - 2 miejsce.

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2013 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

1. Dochody własne na 1 mieszkańca
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca
6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców
7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców

Ranking Gmin Małopolski 2014-wyniki.jpg

Ranking jest okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Przeprowadzone analizy statystyczne mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Więcej o Rankingu Gmin Małopolski 2014 można znaleźć a stronie: www.mistia.org.pl/ranking

Ranking Gmin Małopolski 2014.jpg

Ranking Gmin Małopolski 2014_1.jpg

Tagi dla strony:

2014-09-25