Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gmina Wielka Wieś uzyskała dofinansowanie tzw. schetynówke na ulice w Białym Kościele

Gmina Wielka Wieś uzyskała dofinansowanie tzw. "schetynówke" na ulice w Białym Kościele

1 kwietnia 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę małopolskiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2014 r. zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Nasz projekt „Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej K601459 (ul. Królowej Jadwigi) zlokalizowanej na działce nr 688/1 i drogi publicznej gminnej K 601461 (ul. Św. Floriana) zlokalizowanej na działce nr 675/1 w miejscowości Biały Kościół wraz z remontem nawierzchni i wykonaniem kanalizacji opadowej, Gmina Wielka Wieś." uzyskał dotację w kwocie 650 127,94 zł.

W ramach przebudowy ulic: Królowej Jadwigi i Św. Floriana, w miejscowości Biały Kościół w Gminie Wielka Wieś objętych opracowaniem, przewidziano do wykonania :
-przebudowę jezdni ulicy – jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 5,00 m do 6,00 m  i długości 1060 mb;
-oświetlenie - dobudowa punktów świetlnych – 2 szt.;
-przebudowę skrzyżowań wraz z korektą łuków wyokrąglających  –  4 szt.;
-przebudowę zjazdów indywidualnych ok. 1200 m2  – ok. 60 szt.;
-budowa systemu odwodnienia drogi poprzez wykonanie drenażu i kanałów kanalizacji opadowej wraz z budową wpustów ściekowych w ilości ok. 760 mb;
-projekt organizacji ruchu uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome (przejście dla pieszych);
-zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą);
-umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi i płytami ażurowymi na długości 100 mb;
-wykonanie przykanalików z rur PVC ok. 84 mb – 28 szt.;
-wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 m i 1,2 m w ilości ok. 30 szt.;
-próg zwalniający – 1 szt.;
-oświetlenie uliczne (wymiana opraw) – 2 szt.

Wkład własny gminy to 949 872,06 zł.
2014-04-08