Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2016 r.

Przekazujemy Państwu nowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych oraz wielkogabarytowych na rok 2016.

Dodatkowo przypominamy ważne kwestie:
1. Pojemniki należy wystawiać przed posesję, do godziny 6:00 w wyznaczonym dniu odbioru.
2. Właściciele nieruchomości powinni:
- zapewnić miejsce przeznaczone do ustawienia pojemników na utwardzonej powierzchni w taki sposób, aby odległość od miejsca ich ustawienia do miejsca podjazdu śmieciarką nie przekraczała 10 m;
- zapewnić należyty, wolny w okresie zimowym od zwałów śniegu i lodu oraz nie zastawiony niczym dojazd do pojemników;
- zapewnić, w przypadku okresowego braku dojazdu, dojazd zastępczy lub przemieszczać każdorazowo pojemnik do najbliższej drogi dojazdowej.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąc.

Tagi dla strony:

2015-12-04