Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

I Międzygminna Bitwa Kulturalna KGW - relacja

I Międzygminna Bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich.

Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa, przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele, zorganizowało listopada na terenie GOKiS imprezę pod nazwą ”I Międzygminna Bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich”.
Bitwa miała charakter fiesty rodzinno-smakowej, do udziału w której zaproszono koła gospodyń wiejskich, zespoły i kluby seniora z terenu Małopolski.
Uczestnicy prezentowali na swoich stoiskach w formie konkursowej  potrawy i dania z polskich darów jesieni (kapusty, ziemniaków, cebuli i dyni), a zaproszeni goście wzięli udział w „fieście smaków tradycyjnych”, tematycznie związanej ze zdrową żywnością i tradycyjnymi małopolskimi smakami.
Podczas imprezy odbyły się warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, połączone z wykonywaniem przez nie kanapek śniadaniowych z rodzimych i pełnowartościowych produktów w ramach akcji „Nasze dzieci nie jedzą śmieci”.
Jury w składzie:Wójt Gminy Wielka Wieś - Tadeusz Wójtowicz, z-ca dyr. GOKiS - Jarosław Janecki, przedstawicielka hotelu i restauracji „Kochanów” Violetta Apostolska, współwłaścicielka restauracji „Frykas” Urszula Szumiec, mistrz cukierniczy Zbigniew Stochalski i koordynator imprezy Józef Kruk, przyznało trzy nagrody główne i 4 wyróżnienia. Oceniano potrawę tradycyjną, wypiek cukierniczy, wystrój stoiska i występ artystyczny. Pierwsze miejsce zajęły Modlniczanki, drugie Białokościelanki a trzecie KGW Nielepice. Wyróżnienia przyznano KGW Balice, KGW Bębło, Klubowi Seniora w Zabierzowie i Klubowi Seniora w Kobylanach. W imprezie wzięły udział oprócz wymienionych, KGW Zelków, KGW Szczyglice, Klub Seniora z Rudawy, Klub Seniora z Bolechowic, KGW Brzezinka i „Bęblanie”. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Imprezie towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac plastycznych i fotograficznych. Jury uzasadniając swój werdykt podkreśliło szczególną dbałość biorących udział w imprezie wystawców, o wystrój stoisk prezentacyjnych. W niektórych przypadkach były to prawdziwe dzieła sztuki artystycznej i kulinarnej.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Wielka Wieś i Województwa Małopolskiego.

2014-11-24