Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

II Edycja warsztatów dla rodziców „Mamo, Tato, co Ty na to?”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie, oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy  serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych warsztatów dla rodziców pn.  „MAMO, TATO, CO TY NA TO?”

W programie warsztatów:
 wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 aktywne, wspierające słuchanie,
 motywowanie dziecka do współdziałania,
 modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról,
 budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

Korzyści z udziału w warsztatach dla rodziców i rodzin:
 rozwianie wątpliwości wychowawczych,
 podniesienie umiejętności reagowania na trudne zachowania dziecka,
 stworzenie relacji rodzic-dziecko zwiększającej prawdopodobieństwo prawidłowego rozwoju dziecka,
 lepsza współpraca dziecka z rodzicem,
 tworzenie bezpiecznej, spokojnej i twórczej rodziny

Zajęcia rozpoczynają się 8 kwietnia 2014 roku, będą się odbywać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy, przewiduje się 8 spotkań w godzinach 17-20.

Trenerzy prowadzący warsztaty to certyfikowani realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców”

Zapisy przyjmowane są osobiście w siedzibie Szkoły lub pod nr tel. 12 419 20 05.

Ilość miejsc ograniczona

2014-03-19