Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja dla mieszkańców sołectwa Giebułtów(ul. Wł. Hermana i ul. Judyty)

Urząd Gminy Wielka Wieś, informuje Mieszkańców Giebułtowa, a w szczególności Mieszkańców ulic Władysława Hermana i Judyty, o rozpoczęciu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym, roboty budowlane wykonywać będzie Firma ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk z siedzibą w Staszowie za wynagrodzeniem 778 935,49 zł brutto.

W zakresie zadania przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjnej fi 200, 160 mm, rurociągi ciśnieniowe PE fi 225, 63 mm. Po wykonaniu prac nastąpi odtworzenie nawierzchni drogowych. Łącznie długość kanalizacji wyniesie w przybliżeniu 1,1 km.

Termin zakończenia prac budowlanych nastąpi do dnia 22.06.2017r. Realizacja kanalizacji odbywać się będzie etapowo stąd o terminie wejścia w teren na poszczególne działki, będziecie Państwo informowani na bieżąco przez Wykonawcę. 

Nadmieniamy, że Wykonawca zgodnie zawartą umową ma obowiązek pozostawić teren działki przywrócony do stanu pierwotnego. Po odbiorze technicznym wybudowanych poszczególnych odcinków kanalizacji o czym Państwa poinformujemy, będą Państwo mieli możliwość podłączenia do sieci swoich nieruchomości co należy zrobić najpóźniej do końca 2017 r. ( gmina buduje sieć i sięgacze a indywidualne przyłącza mieszkańcy finansują we własnym zakresie). Ponieważ roboty budowlane przy realizacji kanalizacji mogą wiązać się z pewną uciążliwością prosimy o wyrozumiałość.

W razie jakichkolwiek pytań, podajemy numery kontaktowe :
Kierownik Budowy 606 242 318
Inspektor Nadzoru 534 744 494
Inspektor Nadzoru z Urzędu Gminy (12) 419- 17 -01/04 wew. 159, 109 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Tagi dla strony:

2016-11-09