Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja do mieszkańców dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi 

Szanowni Państwo,

w związku w wieloma wątpliwościami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi przypominamy, że:

- odbiór odpadów odbywa się zgodnie z dostarczonymi mieszkańcom oraz zamieszczonymi na stronie internetowej Gminy harmonogramami. Należy pamiętać, że nie zawsze jest to odbiór o charakterze cyklicznym, co dotyczy zwłaszcza odpadów segregowanych.

- odbiór odpadów biodegradowalnych (trawa, odpady kuchenne, odpady z pielęgnacji ogrodu) jest ograniczony do max. 120L miesięcznie.

Ograniczenie to wynika z faktu narzucenia na gminę rygorystycznych wskaźników z zakresu ochrony środowiska, i zostało wprowadzone uchwałami Rady Gminy Wielka Wieś, z którymi można się zapoznać pod następującymi adresami: 

Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.

Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2014-05-14