Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r.


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Wielka Wieś obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:


§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś do niżej wymienionych komisji wyborczych:


- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 6,
- Nr 5, w liczbie 5,
- Nr 6, w liczbie 5,
- Nr 7, w liczbie 5,
- Nr 8, w liczbie 6,
- Nr 9, w liczbie 2,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.Komisarz Wyborczy
w Krakowie II


Wojciech Andrzej Makieła

2019-04-26