Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o naborze do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2017/2018

W związku z pytaniami i wątpliwościami w sprawie naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza rodziców, na spotkania,  z udziałem przedstawicieli gminy i dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w terminie:
•    4 kwietnia 2017 r. o godz. 17³⁰ w Przedszkolu Samorządowym w Wielkiej Wsi,
•    5 kwietnia 2017 r. o godz. 17³⁰ w Przedszkolu Samorządowym w Modlniczce.

Wychowanie przedszkolne może odbywać się zarówno w przedszkolach, jak i oddziałach przedszkolnych. Za organizację wychowania przedszkolnego odpowiedzialna jest gmina, dlatego, aby zapewnić możliwość przyjęcia wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym do placówek przedszkolnych (przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) przygotowano miejsca dla dzieci młodszych w przedszkolach, a dla 6-latków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 4, 5 i 6 letnie.

Aby zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dla wszystkich chętnych dzieci w Gminie Wielka Wieś planuje się zwiększenie liczby miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Gminie Wielka Wieś funkcjonują od kilku lat i prowadzą edukację przedszkolną na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przedszkolach. Opieka i edukacja nie odbiegają od tej oferowanej w budynkach przedszkoli. Zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki przebywania, zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, organizowane są dodatkowe zajęcia, sale przystosowane są do prowadzenia zajęć przedszkolnych, przy szkołach znajdują się place zabaw, w szkołach wydawane są posiłki. W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Wielka Wieś planowane jest utworzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla dzieci 6 letnich z wydłużonym czasem pobytu.
Dziecko 6-letnie realizujące wychowanie przedszkolne w budynku szkolnym będzie mogło przez cały rok zapoznać się ze szkołą, otoczeniem, łatwiej będzie mu się zaaklimatyzować w nowej sytuacji, gdy za rok zostanie uczniem klasy pierwszej.

Mając na uwadze fakt, iż przedszkole jest miejscem bardziej przystosowanym dla dzieci młodszych, aby powstało więcej nowych miejsc dla 3 i 4-latków, zachęcamy rodziców dzieci 5- i 6-letnich do zapisywania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z ofertą szkół podstawowych w zakresie organizacji oddziałów przedszkolnych.

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka wybrać jak najlepsze rozwiązanie. Wszelkie działania gminy są ukierunkowane na rozwój i zwiększanie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej, a przede wszystkim są podyktowane troską o dobro każdego dziecka, zarówno 3-letniego jak i 6-letniego.

Szczegółowe informacje na temat naboru (terminy i kryteria do rekrutacji) można uzyskać w poszczególnych przedszkolach lub szkołach i na ich stronach internetowych.

Tagi dla strony:

2017-03-24