Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o naborze wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa działającego na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 22 kwietnia 2014 roku -  13 maja 2014 roku
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa miejscowość: Raciborowice 126 (budynek szkoły), 32-091 Michałowice, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.30. 
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.koronakrakowa.pl
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania http://www.koronakrakowa.pl/ oraz w siedzibie Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: Raciborowice 126 (budynek szkoły), 32-091 Michałowice, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.30.

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Małe projekty” wynosi 355 102,92 zł
- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 1 479 942,01 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 664 067 821, 12 346 43 12.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: uzyskanie przez projekt minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Tagi dla strony:

2014-04-09