Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o organizacji ruchu linii 230

W związku z powstałym zamieszaniem dotyczącym nowej organizacji ruchu linii 230 zaproponowanej przez ZIKiT informujemy, iż propozycja ta nie jest zgodna z oczekiwaniami Gminy Wielka Wieś. W naszym imieniu o zmianę organizacji ruchu wystąpił realizator inwestycji przebudowy ul. Dworskiej w Modlniczce - tj.firma SKANSKA.

Nasza propozycja zawiera takie zmiany w organizacji, które nie pozbawiają mieszkańców Modlniczki komunikacji zbiorowej (zgodnie z załącznikiem mapowym).

Gmina Wielka Wieś nie wyobraża sobie sytuacji, w której mieszkańcy Modlniczki mieliby pozostać bez dostępu do komunikacji zbiorowej. W związku z powyższym zaprotestowaliśmy przeciwko organizacji ruch przygotowanej przez ZIKiT, a która miała wejść w życie 30 czerwca.

ZIKiT uwzględnił nasze uwagi i nowy rozkład jazdy linii 230, a tym samym objazd będzie obowiązywał od 2 lipca o czym będziemy mieszkańców informować jak tylko otrzymamy jego propozycję.
Za zamieszanie i zaistniałą sytuację przepraszamy.

Uzgodniony przez ZIKiT tymczasowy przebieg linii 230:
Od przystanku Bronowice Małe do przystanku „Modlniczka” linia kursować będzie bez zmian , a następnie linia będzie zawracać na układzie drogowym i wracać na drogę krajową nr 94 (wjazd na drogę 94 poprzez prawo skręt i zawracanie na sygnalizacji świetlnej) bez zatrzymywania się na przystankach „Modlniczka I” oraz „Modlniczka Poligon”. Następnie drogą krajową 94 do nowopowstałego łącznika drogi DK 94 i ul. Świętego Wojciecha w Modlnicy, gdzie linia skręci w lewo, a następnie w prawo w ul. Świętego Wojciecha, gdzie linia wróci na swoją stałą trasę.  
W kierunku przeciwnym linia kursować będzie na analogicznej trasie z tym, że pojazdy linii 230 skręcając z drogi krajowej nr 94 w kierunku Modlniczki dojadą do przystanku „Modlniczka” bez zatrzymywania się, a następnie zawrócą na układzie drogowym i obsłużą przystanki w kolejności „Modlniczka I” i „Modlniczka Poligon”, a następnie powrócą na DK94.  Zawieszeniu ulegnie przystanek „Modlnica Skrzyżowanie”.
Analogiczne zmiany trasy dla kursu wariantowego linii 210.

2014-06-27