Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o robotach asfaltowych w Białym Kościele

Informacja o planowanej kolejności prowadzenia robót asfaltowych w miejscowości Biały Kościół:

- ul. św. Floriana (22-24 kwietnia),
- ul. Willowa (25 kwietnia),
- ul. ks. Twardowskiego (odc. ul. Willowa – ul. Rajska: 25 kwietnia),
- ul. Krzemieniec (26 kwietnia).

Szczegóły dotyczące utrudnień w ruchu na załączonych mapach.
 
Uprzejmie prosimy mieszkańców o parkowanie pojazdów poza obrysem jezdni. W czasie układania masy bitumicznej oraz około 2 godzin po jej ułożeniu niemożliwy jest wjazd i wyjazd z posesji. Podczas układania nawierzchni na odcinkach objętych pracami oraz w wyznaczonej strefie buforowej dla potrzeb manewrów możliwy jest tylko dojazd do posesji (z zachowaniem szczególnej ostrożności) oraz ruch pojazdów budowy.
 
Harmonogram może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.
 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

2014-05-13