Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o spełnianiu obowiązku nauki

Wójt Gminy Wielka Wieś zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych urodzonych w latach 2004 i 2005 o przedłożenie w terminie do 29 stycznia 2021 roku pisemnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez syna/córkę (nazwa i adres szkoły) w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia na załączonym druku.


Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Wieś poprzez wrzucenie do skrzynki przy bocznym wejściu do Urzędu.


Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 12 419 17 01 wew. 168 w godzinach pracy urzędu.


PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)


Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Tagi dla strony:

2021-01-05