Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja o strajku pracowników szkół samorządowych w Gminie Wielka Wieś

Szanowni Rodzice,


W związku z faktem, że pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy wraz ze Szkołą Filialną w Modlniczce oraz Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi przystąpili do strajku pracowników oświaty, informujemy, że od dnia 8 kwietnia do odwołania nastąpią zmiany w organizacji pracy ww. szkół.
W tym czasie organizacja pracy w ww. placówkach oświatowych będzie przebiegała następująco:
1. nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),
2. zajęcia opiekuńcze będą realizowali Dyrektorzy szkół, którzy będą w stałym kontakcie z Urzędem Gminy. W razie sytuacji kryzysowej Urząd postara się zapewnić wsparcie w opiece nad dziećmi.
3. w okresie strajku nie jest planowane wyżywienie
4. zajęcia dodatkowe w szkołach – w tym zajęcia organizowane przez GOKiS oraz wyjazdy na basen będą prowadzone zgodnie z planem.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących strajku udzielają Dyrektorzy poszczególnych szkół.
Pozostałe samorządowe placówki oświatowe na terenie Gminy Wielka Wieś pracują bez zmian.
Mamy nadzieję, że trwające rozmowy i negocjacje przyniosą porozumienie, a strajk pracowników oświaty zostanie odwołany.
Prosimy Rodziców, w miarę możliwości o samodzielne zapewnienie dzieciom opieki w tym okresie.
Tylko przy wspólnym zrozumieniu i poszanowaniu stanowisk obu stron uda się ograniczyć uciążliwości związane ze strajkiem do niezbędnego minimum.

2019-04-05