Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 4-6 lat w  roku szkolnym 2016/2017

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 4-6 lat w  roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice,
w styczniu 2016 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty, która zlikwidowała obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich i umożliwiła pozostawienie ich w przedszkolach. W konsekwencji spowodowało to niewystarczającą liczb miejsc dla dzieci młodszych, co odzwierciedla tegoroczna rekrutacja.

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, w roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci w wieku 4-6 lat, które nie zostaną przyjęte do przedszkoli na terenie Gminy Wielka Wieś z powodu braku wolnych miejsc, będą miały możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.  

Rodzice tych dzieci do 31 maja 2016 r. otrzymają pisemną informację ze wskazaniem oddziału przedszkolnego na terenie gminy, do którego dzieci będą mogły uczęszczać.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tych oddziałów Rodzice otrzymają na specjalnie zorganizowanych zebraniach z dyrektorami szkół i przedszkoli w czerwcu 2016 r. Oddziały przedszkolne będą zorganizowane na zasadach zbliżonych do funkcjonowania przedszkoli.

Tagi dla strony:

2016-04-11