Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w naszej gminie - ANKIETA

Gmina Wielka Wieś wspólnie z 15 gminami należącymi do Metropolii Krakowskiej przystąpiła do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

Przeprowadzenie ankietyzacji jest kluczowym elementem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz podstawą do przygotowania wsparcia dla mieszkańców.

Ankiety dotyczą inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych i zostaną dostarczone wszystkim mieszkańcom przez oddelegowanych ankieterów legitymujących się odpowiednim identyfikatorem do 15 kwietnia 2015 roku. Ankietę można wypełnić także w Urzędzie Gminy. Można również skorzystać z elektronicznej wersji.

ANKIETA

UWAGA!
TYLKO RZETELNIE WYKONANA INWENTARYZACJA, NA PODSTAWIE WIARYGODNYCH INFORMACJI POZWOLI NA OPRACOWANIE WŁAŚCIWYCH DZIAŁAŃ I PROPOZYCJI WSPARCIA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI.

Niska emisja

To emisja zanieczyszczeń (szczególnie drobnych pyłów oraz bezno(a)pirenu) pochodząca ze źródeł zlokalizowanych na niewielkiej wysokości, czyli kominów naszych domów oraz samochodów. Przyczyną emisji zanieczyszczeń jest korzystanie z przestarzałych i niesprawnych kotłów, stosowanie niskiej jakości węgla, a także (zabronione prawnie) spalanie odpadów. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa dla naszego zdrowia w okresie zimowym, kiedy często występuje zjawisko utrzymywania się bezwietrznej pogody i mgły – tworzy się smog.

Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją należy przede wszystkim wykorzystywać inne niż węgiel i drewno paliwa w naszych domach. Jeżeli decydujemy się na węgiel, to musi on być dobrej jakości i spalany w efektywnych, niskoemisyjnych kotłach. Ważna jest również prawidłowa eksploatacja kotłów.

Odpowiedzią na wyzwania gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie zanieczyszczenia powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plan ma na celu umożliwić w gminach skuteczne i efektywne ekonomicznie wdrażanie działań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz pozyskanie finansowania zadań inwestycyjnych – co przekłada się na stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania przez mieszkańców na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów na nowe niskoemisyjne. Co ważne, nie wyklucza on stosowania węgla jako paliwa – ważne jest natomiast, by jego spalanie odbywało się w sposób efektywny i nie powodujący nadmiernej emisji.

Korzyści

Do podstawowych korzyści wynikających z realizacji inwentaryzacji czynnych pieców oraz sporządzenia PGN jest możliwości uzyskania wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

- wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe);

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła);

- docieplenie budynków, wymianę okien;

- zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

Ponadto wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne i wykorzystanie OZE przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza na terenie wszystkich gmin, a tym samym i zdrowia mieszkańców.

Co zyskujemy?

DOFINANSOWANIE: PGN jest warunkiem koniecznym, by Metropolia Krakowska i każda z gmin mogła ubiegać się o dofinansowanie na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE i zrównoważonego transportu publicznego z funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego i środków dysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OSZCZĘDNOŚCI: wymiernym efektem są oszczędności dla lokalnego budżetu, dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej.

REDUKCJA EMISJI: skutkiem wdrożenia przewidzianych w planie zadań jest faktyczna redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE: wdrażanie alternatywnych rozwiązań energetycznych podnosi bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Tagi dla strony:

2015-03-24