Jak nie my to kto, uratuje ten świat

Gmina pozyskała dofinansowanie na edukację ekologiczną w ramach programu Programu Priorytetowego "Edukacja ekologiczna" pn. 'Jak nie my to, kto uratuje Świat".

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań i inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej: m.in. warsztaty i ekoanimacje dla dzieci i młodzieży z tematów ekologicznych (wydarzenia organizowane podczas plenerowych spotkań). Zakupiono budki lęgowe dla ptaków i przeprowadzono warsztaty stolarskie podczas pikniku ekologicznego, budki trafiły do uczestników warsztatów. Zakupiono gry planszowe oraz książki na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej, książki i gry były prezentowane uczestnikom wydarzeń plenerowych oraz są wykorzystywane na zajęciach w Bibliotece, podlegają również klasycznemu wypożyczaniu. W ramach projektu prowadzono również konkursy i quizy ekologiczne, był też konkurs dla szkół i przedszkoli - Eko-bohater, na poczet placówek oświatowych zakupiono nagrody książkowe. W trakcie trwania projektu prowadzono również promocję projektu - wydano plakat, ulotkę jak też na finał projektu powstała broszurka podsumowująca projekt. Stale była prowadzona promocja w social mediach i na stronach partnerów oraz w prasie: Jura, Wiadomości WW. 

„Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

Koszty kwalifikowane : 41 550,00 zł
Kwota dotacji: 37 095,00 zł

Plakat
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje