Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora

18 października w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi odbyła się szczególna dla społeczności lokalnej uroczystość. W tym dniu swoje święto obchodzili członkowie Klubu Seniora, którzy od 15 lat całym sercem podtrzymują najpiękniejszą wartość tradycji. Sobotnie popołudnie upłynęło w wyjątkowej atmosferze, którą podkreślała obecność tłumnie przybyłych gości. Słowa przywitania skierowała do wszystkich pani dyrektor szkoły – Marta Stochalska-Budzyn.

Wśród zgromadzonych nie zabrakło Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – p. Wojciecha Kozaka, Wójta Gminy Wielka Wieś – p. Tadeusza Wojtowicza, Przewodniczącej Rady Gminy – p. Krystyny Sułko, kierownika GOPS-u – p. Anety Solarz, dyrektora GOKiS-u – p. Elżbiety Seweryn wraz z pracownikiem p. Jarosławem Janeckim. W gronie zaproszonych gości obecna była także p. Aleksandra Socha – przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej oraz p. Henryk Sikora – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. W uroczystościach udział wzięli ponadto przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielkiej Wsi, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, a także reprezentanci zespołów folklorystycznych z terenu całej gminy.

Obchody Jubileuszu 15-lecia rozpoczęła część artystyczna, której początkiem był występ zespołu smyczkowego prowadzonego przez panią Grażynę Dąbrowską. Krótki koncert otoczył wszystkich aurą zamyślenia i refleksji, a donośnie wybrzmiewającą nutę zadumy dodatkowo podkreślił fragment filmu, przywołujący Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora. Wspomnienia sprzed pięciu lat były pretekstem do przypomnienia, że pomimo upływu czasu niezmienna w każdym pozostaje radość czerpana z pasji krzewienia kultury i tradycji. Udowodnił to Klub Seniora, występując z przygotowanym wcześniej programem artystycznym.

Publiczność mogła usłyszeć znane i lubiane pieśni, które w aranżacji solenizantów brzmiały wyjątkowo. Nastrój bliskości i serdeczności wywołał zaś występ Białokościelanek, które zaprezentowały kilka utworów, by na zakończenie wyśpiewać Seniorom – a szczególnie założycielce Klubu p. Barbarze Stochalskiej - najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią pomoc. Wyjątkowego charakteru spotkania dopełniły słowa uznania i gratulacji ze strony Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, który w podzięce za kilkunastoletnią działalność wręczył członkom Klubu symboliczne upominki. Do tych słów dołączył Wójt Gminy Wielka Wieś wraz pracownikami Urzędu Gminy.

Szczególnie miłym dla Seniorów akcentem były także życzenia kierowane od pozostałych zespołów z terenu naszej gminy. W magii wzruszenia uczestniczyli wszyscy, a dowodem na to był chóralnie i donośnie odśpiewany na cześć solenizantów „Sto lat”. Jubileuszowy tort zakończył wspólne występy i dał początek drugiej części spotkania.

Czar uroczystości trwał nadal i korzystali z niego wszyscy. Ten czas wspólnych rozmów udałoby się zmierzyć jedynie ilością wypowiedzianych słów i przeżytych wzruszeń.

Klub Seniora z Wielkiej Wsi w 1999 roku rozpoczął swoją działalność - niezwykle cenną dla społeczności lokalnej. Swoją aktywnością i zaangażowaniem łączą pokolenia, bowiem uczą dzieci, młodzież i dorosłych, jak dbać o tradycję i ją pielęgnować.

Chociaż czas nieubłaganie płynie, nie zmieniają się ich przekonania, że warto podtrzymywać wartość najcenniejszą – kulturę.

2014-10-21