Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach

Tegoroczna majówka, czyli gminne obchody upamiętniające 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja połączone były w tym roku z jubileuszem 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.
Uroczystości odbyły się  sobotę 3 maja. Wielkie świętowanie rozpoczął przemarsz pododdziałów, który składał się z pocztów sztandarowych, pocztu flagowego, oraz druhen i druhów z towarzyszeniem orkiestry dętej z Zielonek. Mszę św. w intencji OSP Będkowice odprawił  ks. proboszcz  Zdzisław Targosz. Miło było nam także gościć na tej uroczystej eucharysti prob. z Modlnicy ks. Jana Adamusa. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przy remizie w Będkowicach, gdzie zgodnie ze strażackim ceremoniałem dokonano przeglądu pododdziałów, podniesiono flagę państwową na maszt, oraz odegrano hymn państwowy. Dowódcą uroczystości był Naczelnik OSP Będkowice st. asp. Michał Krawczyk. 
Wśród zaproszonych gości miło było nam gościć Wójta Gminy Wielka Wieś pana Tadeusza Wójtowicza, Przewodniczącą Rady Gminy panią Krystynę Sułko, Sekretarza UG pana Stanisława Kasprzyka, zastępcę dyr. ZW OW ZOSP RP woj. małopolskiego w Krakowie dh Łukasza Smółkę, reprezentującego Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st.kpt. Zbigniewa Głąba - zastępcę dowódcy JRG3, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi dh Łukasza Chochoła, Radnego powiatu krakowskiego pana Piotra Goraja, Radną i Sołtys Będkowic panią Marzenę Bień, Prezesa Stowarzyszenia Sokolica pana Kazimierza Dobrzańskiego, Dyrektorów licznych gminnych instytucji, oraz Radnych i Sołtysów z terenu naszej gminy. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe OSP z terenu naszej gminy, z sąsiednich Łaz i Jerzmanowic, a także delegacja OSP Kobylany. 
Podczas powitania Prezes OSP Będkowice dh Jacek Gąska nakreślił krótki rys historyczny, wspomniał o druhach, którzy tworzyli naszą jednostkę, osobach szczególnie zasłużonych dla jednostki oraz prowadzonej obecnie działalności. Tak piękny jubileusz, to także okazja do odznaczeń i podziękowań dla strażaków, ale także samej jednostki i osób współpracujących. 
Jednostka OSP Będkowice została odznaczona przez Zarząd Główny ZOSP RP złotym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa” oraz medalem “BENE MERENTIBUS“ (“Dobrze zasłużonym”) przez Stowarzyszenie Sokolica, m.in. za pomoc udzielaną społecznej Szkole Podstawowej w Będkowicach. 

Brązowym medalem “Za zasługi dla pożarnictwa” nadanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie zostali odznaczeni Radna i Sołtys Będkowic pani Marzena Bień i Firma J.A. GĄSKA, natomiast dyplomami uznania “Za szczególne zasługi dla OSP i regionu” zostali uhonorowani przez Zarząd OSP Będkowice Wójt Gminy Wielka Wieś pan Tadeusz Wójtowicz, a także pani Maria Tomczuk i pan Józef Gąska.
Podczas okolicznościowych przemówień zabierający głos podkreślali znaczenie strażackiej działalności, szczegolnie w lokalnej społeczności. Oficjalną część zakończyły krótkie występy artystyczne dzieci ze szkoły z Będkowic oraz Zespołu Będkowianie. Mimo, iż pogoda w sobotę nie rozpieszczała, uroczystość udało się sprawnie przeprowadzić. To zasługa wielu ludzi i organizacji, szczególnie zaś GOKiS w Białym Kościele, który udzielił gospodarzom OSP Będkowice pomocy podczas organizacji, oraz wsparcia finansowego.
dh Rafał Litewka

Tagi dla strony:

2014-05-07