Już pływam

Gmina Wielka Wieś realizuje projekt pn. „Już pływam” współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Małopolskiego. W ramach projektu trzy 15-osobowe grupy dzieci zapisane na półkolonię organizowaną przez Gminę Wielka Wieś mogły korzystać z zajęć nauki i doskonalenia pływania w obiekcie Basenova przy ul. Władysława Hermana w Giebułtowie. Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe było sfinansowanie transportu dzieci na basen, opieki, zajęć basenowych i ubezpieczenia. Środki Województwa Małopolskiego pozwoliły na pokrycie 50% kosztów zadania, drugie 50% Gmina Wielka Wieś dołożyła ze swojego budżetu.

Kwoty otrzymanego wsparcia:
Całkowita wartość dofinansowania: 12 180,00 zł
Całkowita wartość zadania (koszt kwalifikowalny): 24 360,00 zł

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje