Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Kolejne kursy i doradztwo w ramach projektu "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w kursach zawodowych i doradztwie w ramach projektu "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich"

Projekt skierowany jest do osób, którzy chcą coś zmienić:
- na płaszczyźnie rodzinnej, domowej
- na płaszczyźnie zawodowej
- na płaszczyźnie komunikacyjnej
w szczególności nieaktywnych zawodowo.

OFERUJEMY: KURSY ZAWODOWE!!!
*Poradnictwo psychologiczne
*Poradnictwo prawne
*Poradnictwo zawodowe

PONADTO UDZIAŁ W TRENINGACH W ZAKRESIE:
*Prowadzenia domu i obowiązków rodzinnych
*Radzenia sobie z lękiem i emocjami
*Komunikacji społecznej
*Poruszania się po rynku pracy

NAUCZYMY SIĘ:
* Porozumiewać się bez przemocy
* Jak aktywnie szukać pracy
* Jak mówić „nie” i wyrażać swoje potrzeby

Rekrutacja do projektu: 12.02-7.03

Informacje szczegółowe dotyczące projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szycach 65, 32-085 Modlnica lub pod numerem telefonu (12) 419 11 01.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2014-02-13