Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Komunikat dla Rodziców dzieci i uczniów urodzonych w latach 2003 i 2004

Wójt Gminy Wielka Wieś zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych urodzonych w latach 2003 i 2004 o przedłożenie w terminie do 15 listopada 2019 roku pisemnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez syna/córkę (nazwa i adres szkoły) w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia na załączonym druku. 


Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Wieś na dzienniku podawczym.


Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 12 419 17 01 wew. 168 w godzinach pracy urzędu. 


PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.  zm.) 


Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

Tagi dla strony:

2019-10-30