Konkurs na najlepsze Eko-gospodarstwo

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza "Konkurs najlepsze Eko-gospodarstwo w Gminie Wielka Wieś".

Konkurs ma na celu:
a)    identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekologicznych,
b)    wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach domowych i rolnych,
c)    rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii,
d)    promocję działań proekologicznych,
e)    poprawę estetyki Gminy Wielka Wieś,
f)    podniesienie stanu czystości i porządku w gminie oraz stanu sanitarnego,
g)    kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców gminy za jej wizerunek.

Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 1 lipca 2014r. do 15 września 2014 r.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: