Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konkurs na opracowanie koncepcji wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Wielka Wieś

Rozstrzygnięcie konkursu:

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, że w następstwie ogłoszonego „ konkursu na opracowanie koncepcji wielofunkcyjnego  budynku w miejscowości Wielka Wieś”, w wyznaczonym terminie wpłynęło 15 prac konkursowych. W wyniku przeprowadzonej oceny nagrodzone zostały prace:


I miejsce 102 punkty   -    nagroda w wysokości 7000 zł i zaproszenie do negocjacji w sprawie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę  otrzymała praca konkursowa złożona przez: „REAKTOR 48 GRUPA    PROJEKTOWOWA, ul. Prądnicka 10/018, 30-002 Kraków”

II miejsce 65 punktów   -   nagroda w wysokości 5000 zł  otrzymała praca konkursowa złożona przez:  „Architekt Wojciech KORBEL, ul. Olkuska 8, 30-138 Kraków , Biuro: ul. Proszowicka 10, 31-228 Kraków”

III miejsce 64 punkty      -     nagroda w wysokości  3000 zł  otrzymała praca konkursowa złożona przez: MLECZKO ARCHITEKTURA arch. Anna Mleczko, ul. Grzegórzecka 10, 30-530 Kraków.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy  za wzięcie udziału w ogłoszonym konkursie i zapraszamy do kolejnych.
____________________________________________________________________________________

Przedmiot  konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej wielofunkcyjnego dwukondygnacyjnego ( w tym druga w dachu)  budynku wraz z dojazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 256 ,257/2 ( wyburzenie istniejącego budynku) w miejscowości Wielka Wieś. Koncepcja winna zawierać rzuty parteru i kondygnacji dachowej z rozmieszczeniem pomieszczeń o zadanych  funkcjach, elewacje, zagospodarowanie terenu wokół oraz wizualizacje.  Do koncepcji należy dołączyć opis informujący o przewidywanych rozwiązaniach materiałowo-technologicznych. Zastosowane rozwiązania winny gwarantować koszt budowy obiektu wraz z zagospodarowanie przyległego terenu nie wyższy niż 2.000.000 zł. Orientacyjne wymiary budynku  14 m  x  28 m. Do materiału konkursowego dołączono  mapę sytuacyjną z działką podlegającą zabudowie.Przewidywana funkcja:
Parter
- garaż dla samochodów OSP z podwójnym boksem
- zaplecze sanitarno-techniczne dla OSP
- pomieszczenie dla Zespołu Wielkowsianki z zapleczem sanitarnym.
- pomieszczenie dla seniorów z zapleczem sanitarnym

Kondygnacja dachowa
- zespół sanitarny
- zaplecze kuchenne  
- wielofunkcyjna sala   (zebrania wiejskie, posiedzenia Rady Gminy, Zespół Ludowy itp) o pow. max 200m2
- mała świetlica dla młodzieży

Warunki konkursu.
1.    Dopuszcza się do udziału w konkursie osoby prawne oraz osoby fizyczne posiadające stosowne uprawnienia .
2.    Inwestor przewiduje  nagrody:
- za zajęcie 1-go miejsca w konkursie  - 7.000 zł + zaproszenie do negocjacji w sprawie   opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę.
- za zajęcie 2-go miejsca    5.000 zł
- za zajęcie 3-go miejsca     3.000 zł
          3. Praca konkursowa winna zawierać wskaźnikowy koszt budowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
          4. Pracę konkursową należy złożyć  w 2 egz. na formacie minimum A3 oraz w wersji elektronicznej.
           5. Termin złożenia pracy 30.11.2015r. Miejsce złożenia U.G Wielka Wieś – dziennik podawczy.


Wielka Wieś  27.10.2015r.r.

Tagi dla strony:

2015-10-27