Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

„O Złote Pióro Wójta Gminy Wielka Wieś”


Już po raz szósty uczniowie klas IV – VI naszej gminy mieli możliwość zmierzenia się z zawiłościami języka ojczystego. 29 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Bęble odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta Gminy Wielka Wieś”.

Dyktanda, jak co roku przygotowała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Joanna Patej, która zadbała, by każdy tekst był dostosowany do wieku i wymagań uczniów. Ich ogromnym atutem była  ciekawa treść, związana z najbliższym otoczeniem uczestników. Dzięki temu każdy mógł w tekście odnaleźć miejsca mu znane i bliskie.

Dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bęble Lucyna Kurek, natomiast nagrody główne, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, otrzymali z rąk Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza, który objął nad konkursem honorowy patronat.

A o to laureaci:
Klasy IV
- I miejsce – Julia Pac – SP Wielka Wieś
- II miejsce – Filip Kozierowski – SP Biały Kościół
- III miejsce – Franciszek Szostok – SP Modlnica

Klasy V
- I miejsce – Paweł Budziak – SP Biały Kościół
- II miejsce – Julia Stachyra – SP Modlnica
- III miejsce – Magdalena Wójcik – SP Wielka Wieś

Klasa VI
- I miejsce – Julia Wierzbicka – SP Modlnica
- II miejsce – Julia Plebańczyk – SP Bębło
- III miejsce – Wojciech Seweryn – SP Biały Kościół

Dyktando kl. IV
Dyktando kl. V
Dyktando kl. VI

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu i zapraszamy za rok.

2014-04-30