Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konkurs w ramach spisu powszechnego

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zachęcamy do udziału w konkursie „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”.

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla mieszkańców gmin województwa małopolskiego „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce".
Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.
Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe dla jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie.

2021-06-01