Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt gminy Wielka Wieś zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś "

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 w Referacie Promocji i Rozwoju (pok. 201) w dniach i godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.wielka-wies.pl/pgn

Projekt_PGN_Wielka_Wies.pdf

Tabela 1 Harmonogram Wielka Wieś.pdf

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 6 listopada 2015 r. do 7 grudnia 2015 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Wielka Wieś. Opinie i uwagi organizacji złożone po upływie w/wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Tagi dla strony:

2015-11-06