Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy na lata 2020-2030

Szanowni Państwo!
Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, organizację badania ankietowego wśród mieszkańców, a także realizację spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z udziałem środowisk lokalnych, moderowanych przez konsultantów zewnętrznych (ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji). Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji publicznych, reprezentantów biznesu, mieszkańców, a także przedstawicieli środowiska pozarządowego i inicjatyw społecznych, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 - poprzez wypełnienie i odesłanie formularza na adres promocja@wielka-wies.pl.


W związku z wnioskami mieszkańców wydłużamy termin konsultacji społecznych!


Gromadzenie uwag potrwa do 31 stycznia 2019 roku. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie finalna wersja dokumentu Strategii.

Tagi dla strony:

2020-01-02